ORCID

Алєксєєва Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Коло наукових інтересів: дидактика, професійна кар’єра, дизайн-освіта.

Творчий шлях. 

Диплом Київського державного педагогічного інститут ім. М. Драгоманова (1992р.) спеціальність: фізика і астрономія.

Диплом Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну (2007р.) спеціальність: дизайн; магістр з дизайну архітектурного середовища.

Аспірантура Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2005-2009  рр.).

Докторантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2017-20019 рр.)

Диплом кандидата наук (2011р.) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дослідження: «Організація дослідницької діяльності учнів з дизайну у професійних навчальних закладах художнього профілю»

Диплом доктора наук (2020р.) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дослідження:«Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх дизайнерів у коледжах художнього профілю до розвитку професійної кар’єри»

Авторка (співавтор) понад 95 наукових праць.