ORCID

Шелестова Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики

Коло наукових інтересів: дидактика, зміст освіти, технології навчання й розвитку дітей різного віку, формування картини світу, розвиток творчих здібностей, індивідуалізація навчання.

Творчий шлях. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «учитель російської мови та літератури» (1990), аспірантуру Інституту педагогіки України за спеціальністю 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки» (1997), Гете-інститут (2003), докторантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.08 – «дошкільна педагогіка» (2010). Кандидатська дисертація «Розвиток творчих здібностей учнів молодшого підліткового віку в процесі вивчення гуманітарних предметів (інтелектуально-евристичний компонент)» (1998). Докторська дисертація «Дидактичні засади формування картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (2017).
1990 – 1991 – учитель російської мови та літератури СШ № 49 м. Києва.
1991 – 1992 – учитель української мови та літератури СШ № 82 м. Києва.
1992 – 1994 – молодший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки України.
1997 – 1999 – науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки України.
1999 – 2002 – учитель російської мови та зарубіжної літератури, методист з навчання читання дошкільників приватної школи та дитсадка «Лінгвіст» (за сумісництвом).
1999 – 2006 – старший науковий співробітник лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання АПН України.
2000 – 2013 – головний редактор газети «Шкільний світ» видавництва «Шкільний світ» (за сумісництвом).
2002 –2013 – методист з навчання читання ШДС «Євроленд» (за сумісництвом).
2010 – 2014 – старший науковий співробітник лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
2014 – 2015 – завідувач сектора розвитку обдарованості дошкільників Інституту обдарованої дитини НАПН України.
2016 – 2018 – провідний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України
З 2018 і дотепер – провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Член редакційної колегії журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (2018 – 2020), «Педагогічний дискурс» (2019 – 2021), асоційований редактор журналів «Український педагогічний журнал» та «Проблеми сучасного підручника».

Автор понад 250 наукових праць.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006), Грамотою Європейського університету (2006), Грамотою Академії педагогічних наук України (2007), Подякою Міжнародного благодійного Фонду «Україна 3000» (2008, 2009), Почесним дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних наук України (2011), Грамотою Національної академії педагогічних наук (2017), Грамотою Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2019). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2001–2003 рр.).