ORCID

Барановська Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: педагогіка, дидактика, профільне навчання, міжпредметна інтеграція, педагогічні технології, фундаменталізація навчання, диференціація навчання, індивідуалізація навчання, форми навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів, компетентнісний підхід, інформаційна компетентність, читацькі вміння та навички, змішане навчання.

Творчий шлях. Закінчила Київський державний інститут культури імені О. Є. Корнійчука (бібліотекар-бібліограф (1985 р.). Захистила дисертацію з теми «Формування читацьких умінь в учнів I–IV класів».  (1994 р.).

1985-1991 – бібліотекар-бібліограф у середній школі № 251 м. Києва.

1991-1994 – заочна аспірантура в Київському педагогічному інституті імені М. Горького; середня школа № 1 смт Чуднів; середня школа I та II ступеню с. Новий Чуднів; середня школа I та II ступеню с. Вільшанка Чуднівського району Житомирської області.
2001-2002 – гімназія «Троєщина Деснянського району м. Києва (факультативний курс 5–9 класи).
2008-2010 – працювала за сумісництвом у київському міському педагогічному коледжі (спецкурс та керівництво курсовими роботами студентів); керівництво дипломними роботами студентів у професійно-педагогічному коледжі імені А. Макаренка; у МАУП (написання програм та методичних рекомендацій для студентів, Інститут соціальних наук); впроваджувала у гімназії «Троєщина» Деснянського району м. Києва низку спецкурсів для учнів.
З 1994 року понині – працює в Інституті педагогіки НАПН України, відділ дидактики, старший науковий співробітник (з 2001 р.). В 2001 році було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, в 2009 – диплом доктора філософії.

Автор 176 друкованих праць. З них є: співавтором «Концепції фундаменталізації змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання» (2015), «Енциклопедії освіти» (2018, 2021), «Енциклопедії Сучасної України» (2021), колективної монографії відділу дидактики «Формування змісту профільного навчання: теоретико-методологічний аспект» (2018), колективної монографії відділу дидактики «Технології профільного навчання» (2020), колективних монографій (2000; 2001; 2010; 2012; 2015), щорічного збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика» (2016–2020), навчального видання «Українська мова. різнорівневі самостійні та контрольні роботи: 3 кл.» (2001; 2016), щорічного збірника гімназії (1999–2015); автором методичних рекомендацій «Змішане навчання у початковій школі: нові форми взаємодії» (2021), статей в педагогічній пресі (2020), «Вікіпедії (укр. та рос.)» (2020), практико зорієнтованого посібника «Інформаційна компетенція: дидактичні підходи, технологія формування, передовий досвід» (2008), методичних рекомендацій (1997; 1999; 2009).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника». Адміністратор сторінки відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України у соціальній мережі Фейсбук. Нагороджена Грамотою Інституту педагогіки НАПН України, Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України, Грамотою Національної Академії педагогічних наук України, Почесною грамотою Національної Академії педагогічних наук України, дипломами за участь у міжнародних виставкових освітніх заходах.