ORCID

Барановська Олена Володимирівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: педагогіка, дидактика, профільне навчання, міжпредметна інтеграція, педагогічні технології, гуманітарне спрямування, фундаменталізація навчання, диференціація навчання, індивідуалізація навчання, форми навчання, оцінювання навчальних досягнень учнів, компетентнісний підхід, інформаційна компетентність, читацькі вміння та навички.

Творчий шлях.