ORCID

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту.

Коло наукових інтересів: психолого-дидактичні основи дослідження суб’єктів освітнього процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти, теорія і методика формування професійної суб’єктності майбутнього вчителя.

Творчий шлях. Закінчила Київський національний лінгвістичний університет як вчитель англійської мови(1995 р.). Кандидатська дисертація «Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів» (2009 р.). Докторська дисертація «Теоретичні і методичні засади формування професійної суб’єктності майбутніх філологів»  (2017 р.).
1997-2013 рр. – викладач, старший викладач, завідувач кафедри мов Міжнародного Соломонового університету. 2013-2015 рр. – доцент кафедри романо-германських мов і перекладу НУБіП України. 2015-2020 рр. – завідувач кафедри англійської філології НУБіП України. 01.02.2020-30.09.2020 р. – головний науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України. З 1 жовтня 2020 – дотепер – завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України.
Членкиня спеціалізованої вченої ради Д 26.062.15 із захисту кандидатських і докторських дисертацій Національного авіаційного університету. Заступниця головного редактора фахових наукових видань у галузі педагогіки «Проблеми сучасного підручника» (Україна) та “Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences” (Румунія). Членкиня редакційних колегій низки педагогічних видань: «Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. Професійна освіта: методологія, теорія та технології (Україна), “Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala” (Румунія), “Society. Integration. Education” (Латвія).

Автор (співавтор) понад 150 наукових праць.