Як науковий підрозділ Інституту педагогіки НАПН України відділ навчання української мови та літератури об’єднує два сектори: методики навчання української мови і методики навчання української літератури. Їхня історія починається з 20-х років минулого століття.

У різний час у відділі працювали відомі українські вчені, які досліджували проблеми методики навчання української мови (С. Х. Чавдаров, С. М. Канюка, М. В. Павлович, В. І. Масальський, О. М. Біляєв, Л. М. Симоненкова, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, А. В. Ярмолюк) та  проблеми методики навчання української літератури (П. К. Волинський, К. М. Сторчак, Т. Ф. Бугайко, Н. І. Падалка, О. Р. Мазуркевич, О. М. Бандура, Н. Й. Волошина, З. О. Шевченко, А. М. Фасоля, Н. М. Логвіненко, Г. Л. Бійчук).

На сьогодні науковці відділу працюють над розв’язанням таких актуальних проблем:

  • розроблення концепції добору й застосування методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти;
  •  теоретичне обґрунтування й розроблення класифікації методів для ефективного розв’язання завдань компетентнісно орієнтованої українськомовної освіти;
  • формування читацької грамотності учнів 5–6 класів гімназії на уроках української літератури;
  • створення модельних навчальних програм з української мови, української літератури для базової середньої освіти відповідно до вимог Державного стандарту базової освіти;
  • розроблення методичного забезпечення для ефективної організації навчання української мови та української літератури на компетентнісних засадах.
Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник

Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник

Бондаренко Неллі Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник

Слижук Олеся Алімівна, кандидат філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Новосьолова Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Галаєвська Людмила Вікторівна, молодший науковий співробітник

Контакти

Телефон: (044) 481-38-69, (044) 481-37-19
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д