ORCID

Галаєвська Людмила Вікторівна, науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти, формування компетентного мовця на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти, проблема підручникотворення.

Творчий шлях.

Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П.Г. Тичини (1998 рік, учитель української мови і літератури).

1998 – 2000 рік – Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №41 З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва  (учителька української мови).

2000 – 2003 рік – аспірантка Інституту педагогіки НАПН України зі спеціальності 13.00.02.

2021 рік – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток діалогічних умінь учнів 8-9 класів на уроках української мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)) в спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка.

2000 – донині – Інститут педагогіки НАПН України (науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури).

Опублікувала понад 90 наукових праць, зокрема посібники для учителів, учнів, студентів (у співавторстві) тощо. Авторка наукових статей з методики навчання української мови, актуальних проблем сучасної лінгводидактики.