ORCID

Дячок Світлана Олександрівна, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: література, методика навчання української  та зарубіжної літератур, компаративістика.

Творчий шлях.