ORCID

Слижук Олеся Алімівна, провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: літературна освіта, методика вивчення сучасної української літератури в закладах загальної середньої освіти, методика формування читацької грамотності у процесі навчання української літератури в гімназії, інтеграція інформаційної та медійної грамотності в освітній процес, проблеми підручникотворення.

Творчий шлях. Закінчила філологічний факультет (спеціальність «Українська мова та література») та аспірантуру Запорізького державного університету. У 2003 році у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика навчання (української літератури)», 2005 року отримала вчене звання доцента.
1995-1999 – асистентка кафедри методики викладання філологічних дисциплін Запорізького державного університету.
1999-2003 – аспірантка Запорізького державного університету.
2003-2008 – асистентка, доцентка кафедри методики викладання філологічних дисциплін і міжкультурної комунікації Запорізького національного університету.

2008-2014 – доцентка кафедри загального і слов’янського мовознавства, а 2014-2022 – кафедри української літератури Запорізького національного університету.

2022 і донині – провідна наукова співробітниця відділу навчання української мови та літератури.

Опублікувала понад 150 наукових праць, зокрема розділи у колективних монографіях, статті категорії «Б», статті проіндексовані в наукометричних базах, зокрема Web of Science, посібники для студентів, модельна навчальна програма з української літератури (у співавторстві), шкільні підручники з української літератури (у співавторстві) тощо.

Нагороджена орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня.