ORCID

Попова Людмила Олександрівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: формування компетентного мовця на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти.

Творчий шлях. Закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка
1998 – 2002 рр. – лаборант кафедри української мови Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
2002 – 2003 рр. – асистент кафедри української мови ДЗ «Луганський національний університет імені Траса Шевченка»
2003 р. захист кандидатської дисертації «Система роботи над удосконаленням монологічного мовлення учнів 5-7 класів» у в спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету.
2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри української мови ДЗ „Луганський педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка
2005 – 2018 рр. – доцент кафедри української мови ДЗ «Луганський національний університет імені Траса Шевченка»
2018 – донині – старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Співавторка Словника-довідника з української лінгводидактики, підручників української мови для закладів загальної середньої освіти, навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій для закладів загальної середньої і вищої освіти; авторка наукових статей з актуальних проблем сучасної лінгводидактики.