ORCID

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів:  дитяча література, історичні та методичні аспекти дитячої літератури; методика навчання читання в початковій школі, проблема підручникотворення в Україні; методика навчання мов і літератур національних меншин; .дослідження життєдіяльності громадсько-культурних і освітніх діячів минулого.

Творчий шлях. 1998 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка (Київський університет імені Бориса Грінченка) за спеціальністю «Початкове навчання» та згодом за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література». У 2007 році захистила дисертацію на звання кандидата педагогічних наук, 2009 року отримала вчене звання доцента. 2015 року захистила дисертацію на звання доктора педагогічних наук.

З 1994 і по 2000 рік працювала вчителем початкових класів СЗШ № 189 м. Києва;
з 2000 р. до 2018 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри української літератури і компаративістики (у студентів з напряму підготовки «Початкове навчання», «Дошкільна освіта», «Українська мова і література», «Журналістика», «Книгознавство, бібліотекознавство» викладала такі навчальні дисципліни: «Дитяча література», «Формування читацької самостійності в учні початкової школи», «Методика навчання читання», «Виразне читання», «Історія української літератури», «Сучасна українська література», «Український фольклор»);
з 2016 р. до 2018 р. завідувач науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 1 вересня 2018 року – головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України. З 1 січня 2020 року й донині – завідувач відділу.

Науковий доробок складає більше 130 наукових праць:  статті, методичні рекомендації, посібники, підручники, монографії.
Автор підручників та хрестоматій  з читання для початкової школи  та підручників для українських шкіл у Польщі.

Бере участь у проєкті з кодифікації ромської мови, за підтримки Офісу Верховного комісара ОБСЄ.

Член редакційної колегії польського часопису «Ridna mowa». Член двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 13.00.02 та 13.00.01. Член почесного журі міжнародного конкурсу «Коронація слова». Експерт телевізійного конкурсу сучасної українсьукої літератури для дітей «Еспресо TV: вибір читачів». Член Комітету премії імені Платона Воронька в галузі дитячої літератури. Бере участь у передачах Національного українського радіо: «Батьківські збори» (педагогічного спрямування), «Слово» (мовознавчого спрямування), «Золоті ворота» (культурологічного спрямування) «Вечірній клуб актриси Лариси» (мистецького спрямування).