ORCID

Рогоза Валентин Володимирович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу STEM-освіти Інституту.

Коло наукових інтересів: реалізація STEM-освіти, впровадження інформаційних технологій в освітньому процесі, питання професійної орієнтації учнівської молоді, формування екологічних цінностей у майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки.

Творчий шлях. З 2004 року працює у Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Трудовий шлях розпочав на посаді лаборанта, після чого був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника, а згодом  – і на посаду наукового співробітника.

За період роботи в Інституті Валентин Володимирович успішно розв’язував наукові задачі під час виконання прикладних і фундаментальних досліджень: «Педагогічні основи професійної орієнтації старшокласників» (2004-2006 рр.); «Особистісно орієнтоване навчання в старшій профільній школі з використанням інформаційних технологій» (2007-2009 рр.); «Формування освітнього середовища профільної школи» (2010-2012 рр.); «Соціально-професійна орієнтація старшокласників в умовах профільного навчання» (2013-2015 рр.); «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників» (2016-2018 рр.); «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання» (2019-2021 рр.). У 2022 році Валентин Володимирович очолив новостворений відділ STEM-освіти та разом з однодумцями розпочав виконання наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії» (2022-2024 рр.).

Значну увагу у своїй роботі Валентин Володимирович Рогоза приділяє питанням використання інформаційних технологій в освітньому процесі та в професійній діяльності педагогічних кадрів. Упродовж багатьох років брав участь у роботі науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти НМР МОН України та комп’ютеризації МОН України.

У 2021 році Валентин Володимирович здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук, успішно захистивши дисертаційне дослідження «Педагогічні умови формування екологічних цінностей у майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки».

Науковий доробок Валентина Володимировича знайшов своє відображення у  більше ніж 55 наукових працях. Він є співавтором монографій, практичних, навчальних та методичних посібників, навчальних програм.