Відділ STEM-освіти створено у 2022 році для теоретичного і методичного забезпечення цифровізації загальної середньої освіти та впровадження STEM в Україні. Беручи до уваги ті еволюційні процеси, які очікують на вітчизняну систему освіти можна беззаперечно стверджувати, що вони потребують відповідною підтримки на всіх рівнях. У розрізі діяльності Інституту педагогіки, Національної Академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки України мова йде про науково-методичне забезпечення та організаційний супровід цих процесів. Це передбачає злагоджену роботу установ, структурних підрозділів, залучення кращих фахівців та комунікацію з громадськістю. Саме над вирішенням цих завдань і працюють співробітники відділу STEM-освіти.  Виконання поточного прикладного наукового дослідження «Науково-методичне забезпечення впровадження технології STEM-освіти в гімназії» обумовлене проблемами, що визначилися у ході аналізу поточної ситуації реалізації STEM-освіти в гімназії. Зокрема з’ясувалося, що актуальним є обґрунтування дидактико-методичних засад проєктування і реалізації STEM – освіти, розроблення її навчально-методичного забезпечення.

Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Рогоза Валентин Володимирович, завідувач відділу, кандидат педагогічних наук

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник

Піддячий Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу

Харченко Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

Левченко Фессалоніка Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Бондар Ірина Юріївна, науковий співробітник

Чалий Антон Валерійович, науковий співробітник

Тишковець Марія Дмитрівна, науковий співробітник

Контакти

Телефон: (044) 481-37-81, (044) 481-38-62
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
Facebook- сторінка відділу