В умовах реформування сучасного суспільства науковці відділу спрямовують свої зусилля на розроблення системи форм, методів, засобів і технологій залучення учнів до реалізації особистісних та громадянських значущих цілей, формування цінностей та розбудови відносин, які цілеспрямовано використовуються для досягнення мети: формування у свідомості особистості внутрішньої потреби самовираження та самоствердження шляхом створення соціально значущих матеріальних і духовних цінностей необхідних для задоволення потреб; засвоєння визначеного змісту освіти й застосування певної системи базових і спеціальних знань та норм, які дають змогу повною мірою функціонувати в суспільстві та професійному середовищі; реалізації творчого потенціалу, здібностей, задатків; формування рівнів компетентностей на етапах вікового розвитку тощо.

Доцільність створення означеної системи розвитку особистості учня необхідна для успішної адаптації, індивідуалізації та її інтеграції пов’язаної з трансформацією зусиль суб’єктів діяльності шляхом закріплення взаємозв’язку компонентів навчально-виховного процесу; розширенням діапазону можливостей впливу на особистість завдяки залученню до процесу освоєння природного й соціально-професійного середовищ; проектуванням умов саморозвитку, самореалізації та самоствердження особистості, що сприяє її самовираженню, вияву неповторної індивідуальності, гуманізації ділових і міжособистісних стосунків тощо.

Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Доротюк Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу

Піддячий Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу

Харченко Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу

Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, науковий співробітник відділу

Левченко Фессалоліка Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу

Доротюк Ольга Геннадіївна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу

Рогоза Валентин Володимирович, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу

Бондар Ірина Юріївна, науковий співробітник відділу

Тишковець Марія Дмитрівна, молодший науковий співробітник відділу

Коваленко Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник відділу

Контакти

Телефон: (044) 481-37-81, (044) 481-38-62
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
Facebook- сторінка відділу