ORCID

Васильєва Дарина Володимирівна, завідувач відділу, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, науковий співробітник відділу.

Коло наукових інтересів: методика навчання математики, STEM-освіта, НУШ, використання ІКТ у навчанні математики, аксіологічний потенціал шкільного курсу математики, PISA та математична грамотність учнів.

Творчий шлях. Д. В. Васильєва у 2008 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний  університет імені М.П. Драгоманова, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика».

З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України, у 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою “Методика навчання математики учнів 5-6 класів з використанням мультимедійної дошки”. Зараз працює над темою докторської дисертації «Теоретико-методичні засади реалізації аксіологічного підходу до навчання математики учнів основної та старшої школи» (тема затверджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України від 24 березня 2015р. №2).

Дарина Володимирівна Васильєва працює в Інституті педагогіки НАПН України з жовтня 2013 року по теперішній час (з жовтня 2013 по грудень 2014 року на посаді наукового співробітника лабораторії математичної та фізичної освіти (за сумісництвом), з січня 2015 на посаді штатного наукового співробітника, з грудня 2015 року на посаді старшого наукового співробітника відділу математичної та інформатичної освіти).

У 2024 році отримала вчене звання старшого дослідника за спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.

Дарина Володимирівна здійснює науково-дослідну роботу, бере активну участь в обговоренні дисертаційних досліджень, рецензує фахові роботи, проводить науково-практичні семінари, є активним учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій. А також є співавтором програм, посібників і підручників з математики.