У відділі проводяться системні, науково-обгрунтовані дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем шкільної математичної та інформатичної освіти як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. Наукова робота спрямована на    задоволення сучасних суспільно-економічних запитів та особистісних потреб молодого покоління на якісну математичну та інформатичну освіту, яка  забезпечуватиме здатність учня успішно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях, провадити майбутню професійну діяльність.

Досліджуються пріоритети розвитку шкільної математичної та інформатичної освіти, принципи і критерії відбору її змісту, дидактичні і методичні вимоги до практико-орієнтованого навчання. Розробляються на основі компетентнісного, діяльнісного і особистісно зорієнтованого підходів підручники і навчальні посібники, інноваційні методики і технології реалізації прикладної спрямованості навчання математики та інформатики, які суттєво посилюють мотивацію, інтерес до навчання, прикладну і творчу складові у змісті освіти, сприяють виробленню в  учнів відповідних ціннісних орієнтацій і здатності застосовувати знання і вміння у різних сферах діяльності.

Співробітники відділу беруть участь у розробленні концепцій, державних  стандартів, базових навчальних планів і програм згідно з концепцією «Нова українська школа».

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ


Бурда Михайло Іванович, 
головний науковий співробітник відділу, доктор педагогічних наук, професор

Васильєва Дарина Володимирівна, завідувач відділу, кандидат педагогічних наук

Вашуленко Ольга Петрівна,старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук

Волошена Вікторія Вікторівна, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук

Тарасенкова Ніна Анатоліївна, провідний науковий співробітник відділу, доктор педагогічних наук, професор

Твердохліб Ігор Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу

Завадський Ігор Олександрович, головний науковий співробітник відділу, доктор фізико-математичних наук, доцент

Коршунова Ольга Вікторівна, науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти.

Семко Лариса Петрівна, науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти.

Деркач Анна Сергіївнамолодший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Контакти

Телефон: (044) 481-37-48, (044) 481-37-50
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
Facebook-сторінка відділу: https://www.facebook.com/watch/MathICTDepartment/