ORCID

Волошена Вікторія Вікторівна, науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методика математики, математичне моделювання, компетентнісно орієнтовані методики навчання, інтеграція природничо-математичних дисциплін.

Творчий шлях. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2007р., викладач математики).

Трудовий шлях розпочала в 2006 р з посади вчителя економіки в Вінницькій ЗОШ №15, де пропрацювала три роки.

З 2010 по 2012рр. працювала вчителем математики в Вишгородському ліцеї НТУУ КПІ.

2012 по 2015рр. — вчитель математики ліцею Престиж міста Києва

2014-2017рр. — викладач математики довузівських курсів кафедри прикладної математики НТУУ КПІ.

Науковий шлях розпочався в 2009–2012 рр., коли стала аспіранткою лабораторії математичної та фізичної освіти Науково-дослідного інституту педагогіки; коло інтересів збільшувалося й, окрім кандидатської дисертації, працювала в складі авторського колективу під керівництвом завідувача лабораторії кандидата педагогічних наук, доцента О. І. Глобіна над плановими темами. Результати досліджень висвітлює в статтях і розділах монографій за темами НДР як в українських, так і в зарубіжних виданнях (понад 50 публікацій).

2012-2017 рр. — молодший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, 2017 і до нині науковий співробітник. У 2017 р. захистила дисертацію «Розвиток умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання