ORCID

Волошена Вікторія Вікторівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методика математики, математичне моделювання, компетентнісно орієнтовані методики навчання, інтеграція природничо-математичних дисциплін.

Творчий шлях. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2007р., викладач математики).

Трудовий шлях розпочала в 2006 р з посади вчителя економіки в Вінницькій ЗОШ №15, де пропрацювала три роки. Навчаючись в аспірантурі, працювала вчителем математики в Вишгородському ліцеї НТУУ КПІ. По закінченню аспірантури залишилась в лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України на посаді молодшого наукового співробітника,паралельно працюючи вчителем  математики ліцею Престиж міста Києва. Також викладала математику на довузівських курсах кафедри прикладної математики НТУУ КПІ.

Науковий шлях розпочався в 2009–2012 рр., коли стала аспіранткою лабораторії математичної та фізичної освіти Науково-дослідного інституту педагогіки; коло інтересів збільшувалося й, окрім кандидатської дисертації, працювала в складі авторського колективу під керівництвом завідувача лабораторії кандидата педагогічних наук, доцента О. І. Глобіна над плановими темами. У 2017 р. захистила дисертацію «Розвиток умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. Результати досліджень висвітлює в статтях і розділах монографій за темами НДР як в українських, так і в зарубіжних виданнях (понад 70 публікацій). Є автором навчально-методичних посібників з математики.