ORCID
google scholar

Твердохліб Ігор Анатолійович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.Коло наукових інтересів: інформаційні технології; теорія та методика навчання інформатики, математики та фізики в закладах загальної середньої освіти; методика навчання інформатичних дисциплін у закладах вищої освіти; підготовка вчителів до використання засобів інформаційних технологій в професійній діяльності

Основні науково-педагогічні здобутки:

  • Автор більше 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, навчальні програми, навчальні та навчально-методичні посібники.
  • Член робочих груп з розробки бакалаврських освітніх програм за спеціальностями 014.09 «Середня освіта (інформатика)», 122 «Комп’ютерні науки», гарант та керівник робочої групи з розроблення освітньої програми за 126 спеціальністю «Інформаційні системи і технології».
  • У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (інформатика) на тему «Навчання логічних основ інформатики студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів»
  • Стажування в Вищій Лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Республіка Польща) в рамках проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» в період з 13 березня 2019 року по 13 червня 2019 року – підвищення кваліфікації обсягом 180 годин (6 ЄКТС).
  • У 2022 році отримав атестат доцента кафедри інформаційних технологій і програмування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
  • Участь у міжнародному проєкті за програмою Еразмус+ Жан Моне “Кращі практики ЄС зі STREAM освіти для майбутніх учителів” (STREAM), номер проєкту: 101098885 –  ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA (НПУ імені М.П.Драгоманова). Тривалість проєкту – 3 роки (01.10.2022-31.09.2025 рр.) – учасник проєкту. (Сайт проєкту: https://www.npu-stream.org/).
  • Участь у Міжнародному стажуванні «Digital Future: Blended Learning» в Німецько-Українському центрі цифрових інновацій у рамках проєкту DigIn.Net 2 (2 жовтня 2023 року – 30 листопада 2023 року). – підвищення кваліфікації обсягом 180 годин (6 ЄКТС).

Електронна адреса:
igtverd@ukr.net
i.a.tverdokhlib@gmail.com