Твердохліб Ігор Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту.

Коло наукових інтересів: інформаційні технології; теорія та методика навчання інформатики, математики та фізики в закладах загальної середньої освіти; методика навчання інформатичних дисциплін у закладах вищої освіти; підготовка вчителів до використання засобів інформаційних технологій в професійній діяльності.

Основні науково-педагогічні здобутки:

  • Автор більше 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких є статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, навчальні програми, навчальні та навчально-методичні посібники.
  • Член робочих груп з розробки бакалаврських освітніх програм за спеціальностями 014.09 «Середня освіта (інформатика)», 122 «Комп’ютерні науки», гарант та керівник робочої групи з розроблення освітньої програми за 126 спеціальністю «Інформаційні системи і технології».
  • У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (інформатика) на тему «Навчання логічних основ інформатики студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів»
  • Стажування в Вищій Лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Республіка Польща) в рамках проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» в період з 13 березня 2019 року по 13 червня 2019 року.
  • У 2022 році отримав атестат доцента кафедри інформаційних технологій і програмування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.