ORCID

Завадський Ігор Олександрович, головний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, доцент .

Коло наукових інтересів: викладання інформатики, теорія інформації, квантові обчислення, бази даних.

Творчий шлях. У 1996 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, і отримав кваліфікацію спеціаліста з прикладної математики.

З 1996 по 1999 рр. навчався в аспірантурі Інституту кібернетики НАН України. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження логічних схем з використанням шинних і комутаційних елементів», здобувши звання кандидата фізико-математичних наук. З 2013 р. займається дослідженнями в галузі теорії кодування та пошуку даних. За результатами цих досліджень у 2020 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за темою «Подільні коди та їх застосування».

З 1999 по 2002 рр. працював вчителем інформатики в Українському гуманітарному ліцеї, а з 2002 р. по теперішній час працює на кафедрі математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ ім. Т. Шевченка, спочатку на посаді асистента, а з 2007 р. – на посаді доцента.

В Інституті педагогіки НАПН України працює за сумісництвом з березня 2021 року по теперішній час на посаді головного наукового співробітника відділу математичної та інформатичної освіти. Займається розробкою методичних рекомендацій, підручників, навчальної програми та стандарту в галузі інформатичної освіти.

Опублікував більше 100 наукових, навчальних і методичних праць, у тому числі 20 підручників та навчально-методичних посібників. Є співавтором 9 навчальних програм з інформатики, рекомендованих або схвалених МОН України. Автор інтерактивного онлайнового підручника з інформатики «ІТ-книга».