ORCID

Вашуленко Ольга Петрівна, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів:

Творчий шлях. 1991 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (на той час Київський державний педагогічний інститут ім. Горького) фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика, інформатика та обчислювальна техніка».

Працювала вчителем математики Ірпінської середньої школи № 18. З 1997 р. – науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. У 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Методичні засади побудови системи вправ з геометрії в основній школі».

Основними здобутками є теоретичне обґрунтування добору змісту і засобів навчання геометрії у базовій і профільній середній школі, реалізації диференційованого і компетентнісного підходів навчання математики.

Брала участь у розробці Державного стандарту базової середньої освіти. Є членом експертної комісії з математики МОН України.

Є автором навчально-методичних посібників з математики, зокрема електронних підручників з геометрії.