ORCID

Онопрієнко Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів:  теорія і практика початкового навчання; моніторинг навчальних досягнень молодших школярів; методика навчання учнів початкової школи математики; організація проєктної діяльності учнів.

Творчий шлях: У 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». У 2007 році закінчила навчання в аспірантурі, в 2017 – в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України. В 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук, в 2021 р. присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. В 2011 р. присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника.

З 1988 по 2003 рік працювала вчителем початкових класів у закладах загальної середньої освіти м. Києва. Наукову діяльність розпочала в 2003 році. Науковий керівник досліджень відділу початкової освіти «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі» (2010 – 2013 рр.), «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (2017 – 2019 рр.), «Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (2020 – 2022 рр.). Автор понад 220 наукових публікацій, підручників, навчальних і методичних посібників для учнів і вчителів початкової школи.

Нагороджена медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.».

.