ORCID

Величко Людмила Петрівна, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: методологія шкільної хімічної освіти, методика навчання хімії в школі, теорія і практика розроблення шкільного підручника хімії.

Творчий шлях. 1969 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет (1969), хімія природних сполук. Працювала в Інституті педагогіки НАПН України як молодший, старший, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії навчання біології і хімії. На сьогодні – завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти. Науковий стаж 42 роки, педагогічний стаж 12 років, стаж редакторської роботи 36 років, на посаді завідувача наукового підрозділу 27 років.

Основними здобутками є теоретичне обгрунтування добору змісту шкільної хімічної освіти і його навчально-методичного забезпечення, компетентнісного підходу в навчанні хімії, розроблення Державного стандарту базової та повної середньої освіти (хімія, у кількох редакціях), навчальних програми з хімії , перших вітчизняних підручників хімії (в частині органічної хімії) для основної і профільної школи всіх рівнів.

Має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України” (2016), Почесна Грамота Верховної Ради України (2005 р.), знаки Міністерства освіти і науки України “За наукові досягнення” (2007 р.), «О.А.Захаренко» (2012), “Відмінник освіти України” (2001 р.) , знак НАПН України “«Ушинський К.Д” (2010 р.), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2014 р.).