Науково-дослідна робота відділу зосереджується на розв’язуванні  методичних проблем навчання біології,   хімії, фізики й астрономії в сучасній українській школі і спрямовується на    задоволення суспільного запиту на якісну природничо-наукову освіту  й особистісних прагнень  здобувачів освіти щодо пізнання основ світобудови, безпечного і здорового  життя в довкіллі, використання здобутків новітніх технологій    і джерел інформації. До кола наукових розробок відділу входить дослідження й обґрунтування наукових засад добору   змісту курсів біології,   хімії, фізики й астрономії в основній і старшій школі та його відображення у навчальних програмах, підручниках і посібниках для учнів, а також розроблення компетентнісно орієнтованих методик навчання згідно з концепцією «Нової української школи».

Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Сіпій Володимир Володимирович, завідувач відділу, кандидат педагогічних наук

Величко Людмила Петрівна, головний науковий співробітник відділу, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Вороненко Тетяна Іванівна, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук

Головко Микола Васильович, головний науковий співробітник відділу, доктор педагогічних наук, професор

Задорожний Костянтин Миколайович, провідний науковий співробітник відділу, кандидат біологічних наук

Засєкін Дмитро Олександрович, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук

Засєкіна Тетяна Миколаївна, головний науковий співробітник відділу, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Крамаренко Ірина Сергіївна, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук, старший дослідник

Ляшенко Олександр Іванович, головний науковий співробітник відділу, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, провідний  науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Крячко Іван Павлович, науковий співробітник відділу

Лашевська Ганна Анатоліївна, науковий співробітник відділу

Мацюк Віктор Михайлович, старший  науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук, доцент

Мельник Юрій Степанович, старший  науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Непорожня Лідія Вікторівна, старший  науковий співробітник відділу,  кандидат педагогічних наук, старший  науковий співробітник

Рудич Максим Володимирович, науковий співробітник відділу

Контакти

Телефон: (044) 481-37-85, (044) 481-37-56
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
Facebook: https://www.facebook.com/ViddilBioXimtaFis.Osvity