ORCID

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, провідний науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: проблема формування і реалізації змісту шкільної біологічної освіти; навчання природознавства і біології здобувачів базової середньої та профільної середньої освіти

Творчий шлях. Закінчила природничо-географічний факультет НПУ імені М.П. Драгоманова, 1997р., спеціальність «Біологія і хімія» , кваліфікація вчитель біології і хімії, 2004 р. – аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України; 2007р. – захистила дисертацію “Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології” (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання біології). 1997-2002рр. – вчитель біології і хімії в Київському ліцеї бізнесу.
2001- 2021 рр. – молодший науковий, науковий, старший науковий, провідний
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України (розроблення наукового і навчально-методичного забезпечення навчання біології природознавства (5 -6 класи), біології (6 клас, 9 клас, 10 клас/академічний і профільний рівні);
2004-2007 рр. – член редакційних рад Всеукраїнських науково-популярних
журналів „Безпека життєдіяльності”, „Основи здоров’я та фізична культура”, Всеукраїнського молодіжного науково-популярного журналу „Життя проти СНІДу”
2007 р. – Український центр оцінювання якості освіти: розробляння тестів
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів з біології. 2012-2014рр. – Український центр оцінювання якості освіти: здійснення експертизи, завдань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів з біології. 2008, 2012-2014 рр. – створення збірки тренувальних тестів з біології для підготовки учнів старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання (мають відповідний Гриф МОН України). 2009, 2013 рр. – здійснення психолого-педагогічної експертизи підручників біології, 2015, 2020 рр. природознавства, курсу «Я досліджую світ. 3 клас». 2018 р. – розроблення Типової освітньої програми для закладів загальної
середньої освіти (1-2 і 3-4 класи) колективу авторів під керівництвом академіка О. Я. Савченко.
2016-2018рр. – член спеціалізованої вченої ради К 26.452.05 (захист кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика
навчання (географія);13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія); 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)). З 2019 р. – член науково-методичної ради Інституту педагогіки НАПН України. 2016-2018рр. – участь у польсько-українських проєктах «Нова українська школа» і «Нова українська школа-2». 2021р – створення модельної навчальної програми інтегрованого курсу “Пізнаємо природу” (адаптиційний цикл, 5-6 класи). 2019-2021рр – розроблення науково-методичного забезпечення варіативного складника профільної біолоігчної освіти.
Входила до складу робочих груп: з аналізу та узагальнення результатів міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освітиTIMSS-2007 і TIMSS-2011 (перевірка відкритих завдань і підготовка аналітичного звіту «TIMSS 2007. Результати міжнародного дослідження якості природничої освіти» (змістовий домен «Біологія») (2008, 2012 рр.);з узгодження опитувальників і когнітивних матеріалів «PISA-2018» (2016); з розроблення програмової основи «Нова Українська Школа» (2016 р.) і проєкту Державного стандарту Нової української школи; з розроблення умов проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» (2017 р.); з узгодження опитувальників і когнітивних матеріалів «PISA-2018» (2017 р.); з розроблення Державного стандарту початкової освіти (2016-2018рр.); з розроблення Державного стандарту базової освіти (2018 -2019 рр.); з оновлення навчальної програми з природознавства для 5 класу, зі створення навчальної програми з біології для старшої школи (профільний рівень) (2017 р.).

Підготувала та опублікувала одноосібно і в співавторстві понад 170 публікацій, серед яких 1 монографія, 8 навчальних програм, 21 шкільний підручник і 32 навчальних посібники з відповідним грифом МОН України.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006-2008рр.); володар гранту Президента України для обдарованої молоді за цикл праць «Створення засобів навчання для оновленого предмета «Природознавство» у загальноосвітніх навчальних закладах» (2007); лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» (2010).