ORCID

Редько Валерій Григорович, завідувач відділу, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: проєктування і конструювання змісту підручників іноземних мов для ЗЗСО, теоретико-методологічні основи компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів основної школи (гімназії), моделювання системи дидактичних засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов, презентованої у змісті підручника, методичні підходи до побудови системи вправ і завдань для організації ситуативного спілкування учнів гімназії відповідно до компетентнісного підходу, дидактичні моделі змісту формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності на уроках іноземних мов у ЗЗСО тощо.

Творчий шлях. 1970 р. закінчив Київський державний педагогічний університет іноземних мов за спеціальністю «іспанська та англійська мови» (нині Київський національний лінгвістичний університет). 1995 р. захистив кандидатську дисертацію “Педагогічні основи формування граматичного стереотипу усних мовленнєвих умінь учнів 5–6 класів середньої школи (на матеріалі іспанської мови)”. 2017 р. – докторську «Теорія і практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов».

1983–1995 рр. – науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії (відділу) навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.
1996–2018 рр. – завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

Член редакційних колегій і рад наукових фахових видань: “Проблеми сучасного підручника”, “Український педагогічний журнал”, “Іноземні мови в школах України” (науково-методичний журнал, засновник МОН України).

Заслужений діяч науки і техніки України (2018 р.), автор низки монографій, підручників та навчальних програм, має відзнаки за наукові досягнення: знак «Відмінник освіти України» (1995), грамоти МОН України та Національної академії педагогічних наук України, грамоту Верховної Ради України (2006), нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2006), нагрудний знак «Петро Могила» (2009), «медаль К.Д. Ушинський» (2012), Заслужений діяч науки і техніки України (2018).