ORCID

Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України.

Коло наукових інтересів: теорія та методика навчання предметів суспільствознавчого циклу в середній і вищій школі, шкільне підручникотворення, розвиток критичного мислення школярів, досліджує і впроваджує в Україні інноваційні технології навчання дітей і дорослих, теорію і практику освіти для сталого розвитку.

Творчий шлях. Закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю – вчитель історії і суспільствознавства (1977). У продовж 1978-1980 рр. – вчитель історії середньої школи № 17, 26 м. Ворошиловграда. Із 1980 по1998 рік працювала у Ворошиловградському (нині Луганський) державному педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка на посадах – асистент, старший викладач, доцент;

У 1987 р. здобула науковий ступень – кандидат педагогічних наук, 1996 р. – доктор педагогічних наук, а 2000 р. отримала вчене звання – професор.

У продовж 1998-2002 рр. працювала в Київському національному університеті внутрішніх справ, професором кафедри психології та правової педагогіки.

Із 2002 р. по теперішній час основне місце роботи – Інститут педагогіки НАПН України, спочатку завідувач лабораторії, а згодом – головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти. 

Активно співпрацює із професійними вчительськими асоціаціями: науковий керівник численних освітніх проектів неурядових організацій: «Вчителі за демократію та партнерство», Освітня платформа «Критичне мислення», Нова Доба», Clobal Action Plan Int., Legacy 17 (міжнародні) та ін. за напрямами сприяння демократизації й соціальному партнерству в галузі освіти, впровадження інноваційних навчальних програм та матеріалів для вчителів і учнів, сучасних методів, технологій та засобів навчання, зокреам у сфері сталого розвитку. 

Співавтор навчальних програм з історії України (2004-2017); співавтор Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2000, 2011), модельних програм НУШ з історії, громадянської освіти та етики. Автор понад 400 наукових праць, зокрема підручників з історії (11 підручників – переможців конкурсів, правознавства (3 переможці конкурсів), етики (2 переможці конкурсів), громадянської освіти для учнів, схвалених МОН України, посібників для вчителів, наукових статей з актуальної педагогічної тематики. У продовж багатьох років окремим видом наукової діяльності утверджувалася підготовка науковців  шляхом проведення занять з аспірантами  (Інститут педагогіки НАПН України).

Результатом керівництва підготовкою фахівців вищої наукової кваліфікації став успішний захист 34 кандидатських дисертацій та 8 докторських. Тривалий час очолювала спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Теорія і методика викладання історії та інших суспільствознавчих дисциплін», була і є членом багатьох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, науковим редактором журналів «Історія в школі», «Історія і суспільствознавство в школах України», «Український педагогічний журнал». Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», знаком НАПН “К.Д.Ушинський”, «С.У Гончаренко», Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президії НАПН України та ін. відзнаками.