Відділ суспільствознавчої освіти – провідний науковий підрозділ Інституту педагогіки, співробітники якого здійснюють наукові розвідки з широкого кола проблем громадянської та історичної освітньої галузі. Співробітники відділу практично очолюють напрям методики навчання історії, правознавства, громадянської освіти в українській педагогічній науці.

Місія відділу: визначення, дослідження та розв’язання актуальних проблем методики навчання учнів гімназії та ліцею історії та громадянської освіти. Дослідження співробітників відділу не мають аналогів в Україні.  Науковці відділу розробляють та впроваджують у практику освітніх закладів концептуальні засади методики компетентнісно орієнтованого навчання учнів історії та громадянської освіти, технології розвитку критичного мислення учнів, дослідницького та інтегрованого навчання історії, методичні засади шкільних підручників історії та правознавства, методичні вимоги до засобів навчання та інструментів вчителя (пізнавальних завдань, запитань і стратегій), що забезпечують ефективну реалізацію компетентнісного підходу в навчанні учнів історії та громадянської освіти, підходи до добору та структурування змісту шкільної громадянської, історичної та правової освіти.

За участі науковців відділу створено: державні освітні стандарти 2004, 2011, 2020 років, навчальні програми з історії та правознавства для ЗЗСО 2012, 2016, 2018 років, 17 підручників з історії  та правознавства (11 – переможці всеукраїнських конкурсів підручників), посібники, робочі зошити, методичні посібники, методичні рекомендації. Наукові результати широко впроваджуються в практику ЗЗСО, закладів післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетів.

ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідуюча відділу суспільствознавчої освіти, старший дослідник

Пометун Олена Іванівна,  доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу

Гупан Нестор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу

Кришмарел Вікторія Юріївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу

Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу

Сєрова Галина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Мороз Петро Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу

Мороз Ірина Володимирівна,  науковий співробітник відділу

Контакти

Телефон: (044) 481-37-37, (044) 481-37-67
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
www: http://histlab.edukit.kiev.ua/