ORCID

Мороз Ірина Володимирівна, науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: методика навчання історії, дослідницьке навчання, теорія та практика підручникотворення.

Творчий шлях. Закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2004; вчитель історії) та
аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України (2014).

В Інституті педагогіки НАПН України працює 27 років: з вересня 1994 року обіймала посаду старшого лаборанта; протягом 2011–2014 рр. навчалася в аспірантурі. З квітня 2016 року працює на посаді наукового співробітника відділу суспільствознавчої освіти.

Автор і співавтор понад 30 наукових праць, зокрема підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти.