ORCID

Гупан Нестор Миколайович, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: історія України, історія української освіти, історіографія історії педагогіки, методологія історико-педагогічних досліджень, формування у дослідників історико-педагогічної компетентності, шкільне підручникотворення, методика навчання історії в школі, розвиток критичного мислення школярів.

Творчий шлях. Закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю – вчитель історії і суспільствознавства (1977). Учитель історії СШ № 26 м. Ворошиловграда (1977–1978), асистент кафедри історії УРСР Ворошиловградського педінституту (1978-1983), аспірант інституту історії АН УРСР (1983–1986), старший викладач  (1986–1988), доцент (1988-1989), завідувач кафедри історії України (1989-1996), декан історико-педагогічного факультету (1996-1998) Луганського  державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. Начальник кафедри українознавства Київського інституту внутрішніх справ при НАВСУ (1999-2001), начальник кафедри історії держави і права Київського юридичного інституту МВС України (2002-2004), перший проректор з навчальної та методичної роботи Київського юридичного інституту МВС України (2004-2006), професор кафедри суспільно-політичних дисциплін Національного університету внутрішніх справ (2006-2008). Завідувач кафедри історії України Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка (2008). Професор кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ (2009-2011). Головний   науковий співробітник лабораторії історії педагогіки, відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки  АПН України (2011-і донині). За роки роботи у відділі історії педагогіки (з 2018 р. відділ історії та філософії освіти) Інституту педагогіки НАПН України взяв участь у виконанні 3 колективних наукових досліджень з історії педагогіки: 2011-2012 рр. – «Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в історії української школи (кінець ХІХ- перша третина ХХ ст.)»; 2013-2015 рр. – «Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХ ст.)»; 2016-2018 рр. – «Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)»; Результатом виконання наукових досліджень стало видання однойменних колективних монографій і навчальних посібників (дві з опублікованих монографій були відзначені преміями НАПН України). Працюючи у відділі суспільствознавчої освіти долучився до написання шкільних навчальних програм з історії України, співавтор  восьми шкільних підручників з історії України (7-11 клас), низки посібників та методичних рекомендацій для школярів і вчителів.  

Серед особистих здобутків – монографія «Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні» (2000) та монографія «Українська історіографія історії педагогіки» (2002), співавторство у 7 колективних монографіях і 18 навчальних посібниках, співавторство у виданнях «Енциклопедія освіти» (2021). За 10 років роботи в Інституті педагогіки НАПН України опубліковано 95 наукових праць. Загалом у доробку нараховується 223 наукових публікацій в зарубіжних та вітчизняних виданнях.

Упровадження результатів наукових досліджень здійснюється шляхом участі у щорічних всеукраїнських науково-практичних заходах, присвячених вшануванню внеску видатних українських педагогів, а також обговоренню актуальних питань педагогічної науки та практики.  

Продовж багатьох років окремим видом наукової діяльності була підготовка науковців  шляхом проведення занять з аспірантами  (Інститут педагогіки НАПН України). Результатом керівництва підготовкою фахівців вищої наукової кваліфікації став успішний захист 7 кандидатських дисертацій та 1 докторської. Важливим видом наукової діяльності є участь у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань. Нагороджений відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти»  ІІ ступеня (2004) та І ступеня (2005). За роки роботи в Інституті педагогіки НАПН України нагороджений Почесним знаком НАПН України «Ушинський К.Д.» (2015), Премією Інституту педагогіки НАПН України імені Семена Гончаренка в номінації «Методика навчання” (2018).