ORCID

Сєрова Галина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: методика навчання історії, громадянської освіти та освіти для сталого розвитку, методика компетентнісного навчання суспільствознавчих дисциплін.

Творчий шлях. Закінчила історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (1984), аспірантуру Інституту педагогіки АПН України (2003). Автор понад 40 наукових праць, зокрема з питань методики навчання історії України, освіти для сталого розвитку, посібників зі  сталого споживання, енергозбереження, змін клімату для дітей та молоді.

Співавтор 2 підручників з парламентаризму та парламентської діяльності для ВНЗ з грифом Міністерства освіти України, розробник у складі авторського колективу галузевого стандарту і 8 освітньо-професійних програм спеціальності 8.150112 «парламентаризм та парламентська діяльність» напряму підготовки 1501 «державне управління», професійної програми підвищення рівня компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Національна академія державного управління при Президентові України, 2009-2012 рр.).

Член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю «теорія та методика навчання історії та суспільствознавчих дисциплін» (2006-2012). Науковий керівник кандидатських дисертацій (1 захищена).

Організатор конференцій, круглих столів, тренінгів в рамках міжнародних проєктів з питань охорони довкілля, доступу громадськості до екологічної інформації та участі у прийнятті рішень з питань довкілля, екологічного просвітництва (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2013-2019 рр.).

Поєднує науково-педагогічну і громадську діяльність.