ORCID

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми теорії і практики управління освітою та закладами загальної середньої освіти;
розвиток професійної компетентності керівників і педагогів; формування управлінської та педагогічної    культури керівників освіти; формування і розвиток лідерства; професійної підготовки менеджера освіти-лідера; проблеми теорії і практики державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії. Опубліковано більше 120 наукових праць.

Творчий шлях. 1974 р.  – закінчила  Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького; 2006 р. – магістратуру в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти; 2006р. – захистила кандидатську дисертацію «Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу»; 2015 р.- отримала вчене звання старшого наукового співробітника.
1970- 1986 –  працювала бібліотекарем, учителем української мови і літератури, організатором позакласної роботи середньої школи ім. З. К. Слюсаренка  № 41 м. Києва; 1986— 20 лютого  1990 — директор Київської школи № 163 і. М. Кирпоноса;
з 20 лютого  1990 року по 17 серпня 2016 року  — директор  Київської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови   імені З. К. Слюсаренка. № 41 Шевченківського району м. Києва;
2008 – серпень 2016 року – старший науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами (за сумісництвом) –  у 2016 році лабораторія переіменована у відділ економіки і управління ЗСО) Інституту педагогіки НАПН України;
2016- провідний науковий  співробітник відділу економіки і управління Інституту педагогіки НАПН України;
з лютого 2019 по даний час – завідувач відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України
2019-2020 рр. –  науковий керівник  фундаментального дослідження в Інституті педагогіки НАПН України «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації»;2021-2023 рр. – «Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти  на засадах партнерської взаємодії».
Координатор і учасник  всеукраїнських і міжнародних програм і проєктів:  «Вибір успішної професії», «Економіка і здоров’  «Основи інтелектуальної власності». Українсько-фінського проєкту «Навчаємось разом» та інших.  Активний член робочих груп Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України, робочих груп МОН України з розробки професійних стандартів учителя та керівника закладу освіти.
Стажувалася за кордоном за програмами: «Європейська та євроатлантична інтеграція України через освіту»(2005-2009рр.); «Міжкультурна освіта» «Лідери освітніх ініціватив»,  «Формування громадянської компетентності учнів», «Альтернативне навчання для українських учителів» – Чеська Республіка (2007-2018). Співпрацює з  Асоціацією приватних закладів освіти України, Агенцією  з освітньої політики, Асоціацією з міжнародних питань (АМО) з Чеської Республіки. Співпраця з Європейською Асоціацією керівників шкіл (ESHA) спільно з АКШУ. Онаць О.М. як президент АКШУ є членом Асамблеї ESHA, отримує матеріали європейських конференцій, журналу Європейської Асоціації, здійснює обмін досвідом та інноваційними технологіями управління.
Співпраця з Чеською громадською організацією АМО (Асоціація з міжнародних питань, Університетом ім. Т. Масарика, м. БРНО та Центром менеджменту Карлового університету.
Здійснює активну науково-публіцистичну та науково-просвітницьку діяльність. З 1996р. – головний редактор, а потім шеф-редактор газети «Директор школи»; з  2005р. – керівник Всеукраїнського клубу «Директор школи»; є членом  вченої ради Інституту педагогіки НАПН України; громадської ради при Державній службі якості освіти України; членом науково-методичної комісії МОН України з питань дослідно-експериментальної роботи; членом методичної ради Українського інституту розвитку освіти України. Президент  громадської організації -Асоціації керівників шкіл України (АКШУ), члена Європейської Асоціації Директорів Шкіл (ESHA).
Заслужений вчитель України, кавалер ордена Княгині Ольги  III ступеня, Відмінник народної освіти України, Відмінник столичної освіти, нагороджувалася неодноразово Почесними грамотами МОН України та НАПН України, медалями НАПН України «К. Д. Ушинський», «Г. С. Сковорода», премією Інституту педагогіки ім. С. У Гончаренка «За методики навчання». Медаллю Національного  педагогічного університету ім. М. Драгоманова «М. Драгоманов».