ORCID

Трубачева  Світлана  Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти з 2018 року.

Коло наукових інтересів: теорія навчання, формування ключових комптентностей учнів, профільне навчання, диференційоване навчання.

Творчий шлях. Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Горького, природничо-географічний факультет.   Аспірантура Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, очна форма навчання (1989 – 1992 рр.), кандидат педагогічних наук (1993 р.). Докторантура Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, очна форма навчання (2005 –2008 рр.).

Досвід роботи: Працює в Інституті педагогіки з 1992 року.

Має понад 150 друкованих праць.  Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій

НБУВ