Наукові співробітники відділу досліджують теоретичні та прикладні проблеми інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади, прогнозування моделювання та проєктування означеного процесу, теорію та технологію його оцінювання.

Протягом 2016р. – 2018р. науковий колектив відділу інновацій та стратегій розвитку освіти досліджував проблему “Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи”. Науковий керівник дослідження: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. У процесі дослідження було розроблено та обґрунтувано методичні рекомендації щодо застосування методологічного інструментарію розроблення коротко-, середньострокових прогнозів розвитку загальної середньої освіти; розроблено й оприлюднення прогностичну модель розвитку системи загальної середньої освіти, коротко- й середньострокових прогнозів розвитку загальної середньої освіти; розроблено програми підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти.

Протягом 2019-2021 науковці відділу інновацій та стратегій розвитку освіти року здійснювали наукове дослідження проблеми: «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії». Науковий керівник дослідження: Трубачева Світлана Едуардівна, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Відповідно до мети і завдань дослідження науковці розробили технологію проєктування освітнього середовища гімназії, визначили педагогічні умови проєктування основних складників освітнього середовища гімназії, розроблена та представлена послідовність заходів/етапів щодо реалізації програми переходу закладів загальної освіти/гімназій на нормативне фінансування. Визначено особливості проєктування освітнього середовища гімназії в умовах карантину.

Історія відділу

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Трубачева Світлана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти

Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу

Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу

Мушка Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук старший науковий співробітник відділу

Чорноус Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук старший науковий співробітник відділу

Прохоренко Олексій Олексійович, кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу

Пархоменко Наталія Євгеніївна, молодший науковий співробітник відділу

Контакти

Телефон: (044) 481-37-54, (044) 481-37-82
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д
Facebook: https://www.facebook.com/4321nov