Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник  відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Коло наукових інтересів: Соціально-педагогічний підхід у проєктуванні освітньо-розвивального середовища закладу загальної середньої освіти в умовах цифровізації суспільства.

Творчий шлях. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького, філологічний факультет.

Стаж науково-педагогічної роботи – з 1988 р. (33 роки) – в Інституті педагогіки та Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

Навчалась в аспірантурі УНДІП (очна форма навчання, 1990-1993р.р.) та докторантурі ІПВ НАПН (очна форма навчання, 2014-2017р.р.).

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1994р.)

Доктор педагогічних наук за 2-ма спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка; 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Вчене звання: Старший науковий співробітник (1996 р.).

Тема докторської дисертації: «Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного сімейного виховання» (2017 р.).

Досвід опонування, рецензування, роботи в науково-методичних комісіях  МОіНУ, завідувача наукової лабораторії, керування науковими проектами та виконання фундаментальних досліджень, роботи у спеціалізованих вчених радах, голови ДЕКу, роботи з аспірантами.

Автор і співавтор більше 500 наукових праць, у т.ч. монографій, посібників, методичних рекомендацій, енциклопедій, словників, концепцій, програм, національних та державних тематичних доповідей, статей у фахових наукових та публіцистичних виданнях, матеріалах конференцій. Є публікації у міжнародних науково-метричних виданнях Scopus та VoS, у наукових виданнях зарубіжжя (Польща, Іспанія, Малайзія, Словаччина, Латвія, Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан).

17 книг, автором і співавтором яких є Алєксєєнко, мають гриф МОіНУ.

Відмінник освіти України. За вагомий внесок у розвиток науки Нагороджена медаллю «Ушинський К.Д.»,  медаллю Національної Академії наук України «Народна шана українським науковцям 1918-2018» та відзнакою «Золота Фортуна», 4-ма дипломами ІІ ступеня у конкурсах «Кращих наукових робіт НАПН України», Золотою медаллю міжнародної виставки освіти, Почесними грамотами НАПН України, Міністерства у справах сім’ї і молоді, Міністерства соціальної політики, Грамотами і Подяками університетів України, відзнакою «Сяйво Добра» Всеукраїнської програми «Добро починається з тебе» та ін. Має численні сертифікати. Підготувала 10 кандидатів наук.