ORCID

Чорноус Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти ІП НАПН України.

Коло наукових інтересів: профільне навчання, диференційоване навчання, освітні інновації, міжпредметна інтеграція, мультимедійна складова у педагогічних технологіях.

Творчий шлях. Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Драгоманова, педагогіка і методика початкового навчання. Аспірантура ІП НАПН України, очна форма навчання (2004-2007рр.),кандидат педагогічних наук(2010р.)

Досвід роботи: працює в ІП НАПН України з 2004року. Має понад 50 наукових публікацій серед яких монографії «Дидактичні засади застосування аудіовізуальних електронних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», «Дідактичні засади реалізації технологій профільного навчання» є співавтором збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика», «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Науковий вісник Ужгородського університету», «Nowa nauka», «Молодий вчений».