ORCID

Пузіков Дмитро Олегович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Коло наукових інтересів: педагогічне прогнозування, моделювання й проектування, освітні інновації, інноваційний розвиток закладу загальної середньої освіти, компетентнісний підхід в освіті, методика навчання суспільствознавчих дисциплін.

Творчий шлях. Освіта: Інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», денна форма навчання (1999 – 2005 рр.), магістр соціальної роботи (2005 р.).

Аспірантура Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, очна форма навчання (2009 – 2012 рр.), кандидат педагогічних наук (2013 р.). Докторантура Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, очна форма навчання (2018 –2020).  

Досвід роботи: лаборант (2003 р.), фахівець (2005 р.), асистент (2005 р.), старший викладач (2006 р.) кафедри соціальної роботи Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; науковий співробітник (2008 р.), аспірант (2009 р.), науковий співробітник (2012 р.), завідувач (2013 р.), провідний науковий співробітник (2018 р.) відділу інновацій та стратегій розвитку освіти (до 01.01.2015 р. – лабораторії педагогічних інновацій) Інституту педагогіки НАПН України. з 01.09.2018 р. – докторант Інститут педагогіки НАПН України науковий (науково-педагогічний) стаж –  17 років, педагогічний стаж – 11 років.