ORCID

Мушка Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти.

Коло наукових інтересів: педагогічне прогнозування, моделювання й проєктування, освітні інновації, інноваційний розвиток закладу загальної середньої освіти, компетентнісний підхід в освіті, методика навчання суспільствознавчих дисциплін..

Творчий шлях. Уся трудова діяльність від наукового співробітника до начальника відділу наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв’язків апарату Президії НАПН України пов’язана з вітчизняною освітою, розбудовою в незалежній Україні.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу УСРР у галузі шкільної освіти», у 2013 р. їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Має понад 30 наукових публікацій щодо розвитку системи освіти України, її історії, наукового і методичного забезпечення, міжнародної співпраці. Результати наукового пошуку та особистої практики Мушки О.В. знайшли відображення у дослідженні організаційно-педагогічних засад проектування освітнього середовища закладів загальної середньої освіти, зокрема гімназій, відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про повну загальну середню освіту». Нею розроблено періодизацію становлення теорії оцінювання інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти, зроблено внесок у теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку системи загальної середньої освіти, проаналізовано прогностичні моделі розвитку загальної середньої освіти, розроблені в незалежній Україні.

За період роботи в НАПН України системну увагу приділяла аналізу національних освітніх систем інших країн, підручникотворенню для забезпечення освітнього процесу, збереженню колекції «Шкільні підручники та навчальні посібники», яка відображає етапи становлення й розвитку освіти в Україні, вивченню й узагальненню досвіду зарубіжних країн у сфері освіти впродовж усього життя, використаного при створенні Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України; дослідженню використання спадщини В.О. Сухомлинського в Австралії, Греції, Китаї, Німеччині, Польщі при здійсненні заходів з відзначення 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського згідно із Календарем пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2018 рік.