ORCID

Яценко Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: професійні інтереси зосереджено в області педагогіки, теорії та методики навчання географії, застосування інформаційно-комунікативних технологій в освіті, географії, економіки, економічного використання водних ресурсів та рекреаційної географії.
Творчий шлях. 1997 р. закінчив Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (географія). 2005 р. – аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України (13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)).

Свою трудову діяльність розпочинав 1991 р. як старший піонервожатий Станіславчицької СШ (Київська область). 1992 – 1995 рр. вчитель географії та біології Кривецької СШ (Київська область). 1995 – 2000 вчитель географії та фізвиховання Полковницької СШ (Київська область). 2000 р. методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін, викладач економічної і соціальної географії світу педагогічного коледжу КОІПОПК (м. Біла Церква). 2000 – 2002 завідувач навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК, м. Біла Церква), викладач загального землезнавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ). 2002 – 2009 старший викладач дисципліни «Географія регіону» Київського університету «Східний світ» (м. Київ). Із 2002 р. працює в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ) як молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник.

Взяв активну участь у впровадженні Концепції Нової української школи, зокрема, основні результати НДР В.С. Яценка впроваджено в освітній процес під час проведення навчальних занять в школі, ЗВО, ІПОПК тощо.
Має понад 156 опублікованих праць, у тому числі 10 навчальних програм, 3 підручники, 17 навчально-методичних посібників, 8 методичних рекомендацій, 31 статтю у фахових виданнях, розробив 9 електронних ресурсів тощо.

Брав участь у розробленні державних освітніх стандартів з географії 2011 та громадському обговоренні стандартів 2020. На сьогодні веде науково-практичні дослідження, пов’язані зі створенням Типових освітніх програм, Модельних навчальних програм і посібників нового покоління для базової та старшої школи з географії й економіки.

Відзначений Почесною грамотою Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (2001), Грамотою Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (2008), Почесним дипломом Третьої виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2011), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011), Подякою Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради (2014) тощо.