Співробітники відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України (до 2015 року – лабораторії інтеграції змісту освіти) продовжують розпочату в 1994 році роботу над розробленням теоретичних основ інтеграції змісту освіти, впровадження в навчально-методичне забезпечення засад освіти для сталого розвитку, моделі освіти “Довкілля”, навчально-методичне забезпечення якої перевірено у Всеукраїнському експерименті (1996-2000 рр.), а в 2014 р. поповнилося новими здобутками, що забезпечують формування наукової картини світу, її особистісно значимого складника – образу світу учнів базової, профільної школи.

Навчально-методичне забезпечення для втілення в навчальний процес ідей інтеграції змісту освіти, формування цілісного світогляду, високих рівнів інтелекту та рівнів соціальної зрілості учнів на всіх етапах навчання, становить понад 60 номінацій – програм, підручників, посібників для дошкільників та учнів 1-11 класів, методичних посібників для вчителів природничо-математичного, літературознавчого циклу предметів. З 1994-2019 рр. співробітниками відділу проведено 25 науково-практичних конференцій міжнародного і всеукраїнського рівнів, присвячених розповсюдженню навчально-методичного забезпечення освіти для сталого розвитку.

Історія відділу 

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Ільченко Віра Романівна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (завідувач відділу)

Гуз Костянтин Жоржович, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Ільченко Олексій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Гринюк Оксана Сергіївна, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Олійник Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Ляшенко Андрій Хомич, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Педенко Валентина Павлівна, молодший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти

Голота Олег Володимирович, науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти.

Контакти

Телефон: (05322) 7-30-63, (0532) 50-84-78
Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 64-Ж

Сайт відділу:  http://www.dovkillya.org.ua/

Facebook-сторінка відділу

Інші сторінки: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lice/