ORCID

Гуз Костянтин Жоржович, провідний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник.

Коло наукових інтересів: інтеграція змісту загальної середньої освіти, методична система втілення технології формування наукового світогляду, наукової картини світу, життєствердного національного образу світу, втілення її в програмах, підручниках, посібниках для учнів та вчителів усіх ланок освіти, розроблення навчально-методичного забезпечення моделі освіти сталого розвитку «Довкілля» (1-11 кл.)

Творчий шлях.