Лабораторію інтеграції змісту освіти було створено 1994 р. у зв’язку з виконанням стратегічних завдань реформування змісту освіти, серед яких орієнтація на інтегровані курси, формування уявлень про цілісність світу тощо.

Робота лабораторії почалася через необхідність наукового забезпечення педагогів, які почали впроваджувати ідеї ОСР – авторська школа № 37 м. Полтави «Формування цілісної свідомості ділової людини», до якої приєдналися школи м. Полтави, Дніпра, Черкас тощо – виникла потреба в об’єднанні педагогів, які впроваджували  модель освіти «Довкілля» в Громадській організації – «Освітній центр «Довкілля»» (1995 р.).

Для використання розробленого навчально-методичного забезпечення моделі освіти «Довкілля» в школах України було проведено Всеукраїнський експеримент (1996-2000 рр.) під керівництвом лабораторії інтеграції АПН України, Полтавського ОІППО та НМЦ інтеграції, який було створено в червні 1999 р.

Ось чому ідеї моделі освіти «Довкілля» розповсюдилися на дошкільну освіту, на основну та старшу школу. Велика кількість педагогів залучилася до розроблення та впровадження альтернативної до традиційної освіти моделі – освіти сталого розвитку – освітньої моделі «Довкілля». Під науковим керівництвом В.Р. Ільченко на експериментальній базі шкіл з «Довкіллям», була розроблена система програм для 1-11 класів, де системотвірним чинником були базові (фундаментальні) закономірності природи та навчальних посібників до них. Виникла потреба в об’єднанні педагогів – у створенні громадської організації «Освітній центр «Довкілля» (1995 р.). До цього підштовхнуло й те, що в «Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993 р.) виявилося багато питань, які розв’язувалися в моделі освіта «Довкілля». Зокрема, серед стратегічних завдань реформування змісту освіти наявне завдання «орієнтація на інтегровані курси», система яких впроваджувалася в 1-11 кл. освітньою моделлю «Довкілля».

Освітня модель «Довкілля» має навчально-методичне забезпечення (дошкілля, 1-11 класи – понад 50 найменувань), над якими працювали вчені, вчителі, учні, батьки впродовж 1991-2010 рр.

З ініціативи комісії з питань освіти і науки Верховної Ради України та рішенням Президії АПН України в кінці 1994 р. в структурі Інституту педагогіки АПН України була створена лабораторія інтеграції змісту освіти, яка почала працювати в Полтаві, на базі Полтавського ОІППО. Очолила її член-кор. АПН України Ільченко В.Р.

Ядро лабораторії склали дидакти: доктори пед. наук В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз; канд. філософ. наук С.Ф. Клепко; канд. психол. наук, професор В.Ф. Моргун. Очолила колектив член-кореспондент АПН України, нині дійсний член АПН України В.Р. Ільченко. Навколо лабораторії об’єдналися шкільні колективи, вчителі початкових класів, фізики, хімії, біології, географії, які розпочали планомірну теоретичну та практичну роботу над інтеграцією (зціленням) природничо-наукової шкільної освіти. Зараз у лабораторії працює 9 науковців-спеціалістів з інтеграції окремих предметів в соціоприродничу освіту (початкова ланка), природничо-наукову (основна та старша школа). За час роботи лабораторії (відділу) на матеріалах її досліджень було захищено сім кандидатських дисертацій з педагогіки, психології, дві докторські дисертації.

Коло педагогів, які поширювали ідеї «Довкілля» розширювалося. Вони й складають громадську організацію Освітній центр «Довкілля».

Необхідно було видавати наукову та навчальну літературу. У зв’язку з цим Академією педагогічних наук та Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти у червні 1999 р. було створено Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти, який об’єднав науковців філософів, педагогів, психологів, психотерапевтів, соціологів – різних регіонів України.

Громадська організація співпрацює з видавництвом «Довкілля-К», яке видає продукцію наукового та навчально-методичного забезпечення освіти стійкого розвитку – моделі освіти «Довкілля», проводить природоохоронну роботу.

Наказом МОН № 529 від 13.01.2000 р. за результатами Всеукраїнського експерименту освітня модель «Довкілля», її навчально-методичне забезпечення, етносоціоприродничий предмет «Довкілля» допущені для використання в загальноосвітній школі.

У 2003-2011рр. за підручниками видавництва «Довкілля-К» (гол. ред. д.п.н. Гуз К.Ж.) навчалося понад 1 млн. учнів 1-11 класів. Було розроблено підручники (понад 20), програми, посібники для учнів та вчителів (понад 50 найменувань).

З 2011 р. з навчального процесу почало вилучатися всебічно перевірене навчально-методичне забезпечення освітньої моделі «Довкілля», хоча воно за своєю новизною та ефективністю щодо оздоровлення дітей, природовідповідного розвитку високих рівнів їх інтелекту не має аналогів у вітчизняній і світовій педагогіці.

У березні 2014 р. Інститут педагогіки під час Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» за розробку «Модель освіти сталого розвитку» (освітня модель «Довкілля») отримав золоту медаль. Авторами розробки є співробітники лабораторії.