ORCID

Ільченко Олексій Георгійович, старший науковий співробітник, кандидат наук.

Коло наукових інтересів: інтеграція змісту загальної середньої освіти, структура навчального середовища для реалізації цілісності змісту освіти, STEM-освіти, втілення її в матеріальній компоненті навчального середовища (кабінетах, зелених класах, екологічних стежках), розроблення навчально-методичного забезпечення моделі освіти сталого розвитку «Довкілля» (1-11 кл.).

Творчий шлях. Вищу освіту здобув у Гомельському державному університеті (нині ім. Франциска Скорини) на фізичному факультеті за спеціальністю «фізик, викладач фізики» (1984). Науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки АПН України, з 2006 року на посаді старшого наукового співробітника в лабораторії інтеграції змісту освіти (з 2015 р. – відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти ). У 2000 році захистив дисертацію кандидата педагогічних наук на тему «Формування системи технологізованих знань учнів початкової школи (у процесі вивчення інтегрованих природознавчих курсів)». За сумісництвом працював викладачем, доцентом кафедри педмайстерності та кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

Співавтор підручників «Я і Україна. Довкілля» (3-4 кл.), «Природознавство. Довкілля» (5-6 кл.), «Фізика» (7, 8, 9, 10, 11 кл.), посібників для учнів 3-8 кл., методичних посібників для вчителів 1-11 кл., трьох монографій. Розробник системи кабінетів для інтегрованих курсів – «Довкілля» (1-6 кл.), «Природознавство» (7-11 кл.), кабінету цілісного світогляду.
Має понад 100 друкованих праць з проблем навчального середовища, інтеграції змісту освіти. Співорганізатор і учасник 18 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем інтеграції змісту освіти.

Нагороджений Почесними Грамотами МОН України, Президії НАПН України.