ORCID

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: лінгводидактика, методика навчання української мови як іноземної, підручникотворення.

Творчий шлях: У 1999 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет. З 1999 по 2004 рік працювала вчителем української мови та літератури в Педагогічному ліцеї при Рівненському державному гуманітарному університеті. У 2003 році закінчила навчання в аспірантурі. З 2004 по 2020 рік у лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України та діаспори (з 2015 – відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури) займалася дослідженням проблеми визначення змісту навчання української мови як державної та розробленням науково-методичного супроводу процесу опанування української мови учнями – представниками національних меншин. З 2005 по 2007 рр. ‒ стипендіат Кабінету Міністрів України. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів під час вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-комунікативного підходу». Автор понад 110 наукових публікацій, підручників, навчальних і методичних посібників для учнів і вчителів початкової школи.