Здобувач ступеня доктора філософії: Ліпчевська Інна Леонідівна

Науковий керівник: Малихін Олександр Володимирович,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:  Розвиток умінь візуалізації навчальної інформації вчителів початкової школи

Склад разової ради:

Голова ради:

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України.

Рецензенти:

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України;

Онопрієнко Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України.

Опоненти:

Янкович Олександра Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Пшенична Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну.

Дата захисту: 29 лютого 2024 р. о 14.00

Трансляція захисту в режимі реального часу за посиланням
Ідентифікатор конференції: 878 7818 5648
Код доступу: 981444 

Анотація

Дисертація

Дисертація Validation report

Дисертація у форматі .asice

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради

Довідка УКРІНТЕІ

Відеозапис захисту

Рецензії:

Відгуки:

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома