Анкета аспірантів Інституту педагогіки НАПН України (google.com)

Анкета випускника Інституту педагогіки НАПН України (google.com)

Анкета для вивчення відповідності запитам здобувачів вищої освіти організації освітнього процесу в Інституті педагогіки НАПН України та якості безконфліктного оцінювання навчальних досягнень (google.com)

Анкета для стейкхолдерів щодо зауважень та пропозицій до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті педагогіки НАПН України з метою її вдосконалення (google.com)

Анкета вступника до аспірантури Інституту педагогіки НАПН України (google.com)

Анкета для викладачів Інституту педагогіки НАПН України

Результати анкетувань