Анкета аспірантів Інституту педагогіки НАПН України

Анкета випускника Інституту педагогіки НАПН України

Анкета вступника до аспірантури Інституту педагогіки НАПН України

Анкета для вивчення відповідності запитам здобувачів вищої освіти організації освітнього процесу в Інституті педагогіки НАПН України та якості безконфліктного оцінювання навчальних досягнень

Анкета для викладачів Інституту педагогіки НАПН України

Анкета для стейкхолдерів щодо зауважень та пропозицій до освітньо наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті педагогіки НАПН України з метою її вдосконалення