Філософія освіти і методологія освітніх досліджень

Українська наукова мова

Іноземна мова та академічне письмо

Організаційна та проєктно-дослідницька діяльність в освіті

Технологія підготовки дисертаційної праці

Інноваційний контекст викладання та навчання в сучасних закладах освіти

Становлення і розбудова української освіти у контексті  цивілізаційного підходу

Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній освіті

Методологічні основи управлінської діяльності й наукові школи менеджменту

Методологічні основи управлінської діяльності й наукові школи менеджменту

Формування і розвиток змісту освіти. Сучасні технології в освіті

Тенденції розвитку методик навчання в закладах освіти

Англійська мова: написання наукових праць

Освітні навички для педагогів 21 століття

Публікаційна активність і наукометричні бази даних

Управління процесами в освіті

Мотиваційний менеджмент і лідерство

Організація освітнього процесу в Україні та країнах Європейського Союзу в умовах непрогнозованих глобальних впливів

Педагогічна компаративістика

Сучасні наукові погляди на багатомовність як суспільне та індивідуальне явище

Формування Soft Skills суб’єктів освітнього процесу

Розроблення та оцінювання навчальної літератури

Теорія і практика розроблення електронних навчальних посібників

Забезпечення якості освіти

Розвиток професійної кар’єри в освіті

Моделювання освітнього простору в закладі освіти

Психологія управління освітньою діяльністю і конфліктологія

Сучасні стратегії вивчення наукової англійської мови

Сучасні наукові методи дослідження в педагогіці

Навички 21 століття та освіта 4.0

Фандрейзинг в галузі освіти

Освіта в парадигмі збалансованого (сталого) розвитку

Робочі програми попередніх років

Робочі програми дисциплін за спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 2022 р.

Робочі програми дисциплін за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” 2021