Філософія освіти і методологія освітніх досліджень
Українська наукова мова
Іноземна мова та академічне письмо
Організаційна та проектно-дослідницька діяльність в освіті
Технологія дисертаційної роботи
Викладання і навчання в сучасній вищій школі
Становлення і розбудова вітчизняної освіти
Трансформаційні процеси в сучасній зарубіжній освіті
Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту
Основні підходи до організації освітнього процесу в школі (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований)
Формування і розвиток змісту освіти. Сучасні технології в освіті
Тенденції розвитку методик навчання в школі
Англійська мова: написання наукових праць
Освітні навички для педагогів 21 століття
Публікаційна активність і наукометричні бази даних
Шкільний менеджмент у цифровому суспільстві
Мотиваційний менеджмент і лідерство
Альтернативна освіта в країнах Європейського Союзу
Педагогічна компаративістика
Сучасні наукові погляди на багатомовність як суспільне та індивідуальне явище
Організація освітнього процесу в Україні та країнах Європейського Союзу в умовах непрогнозованих глобальних впливів
Розроблення та оцінювання навчальної літератури
Теорія і практика розроблення електронних навчальних посібників
Проблема забезпечення якості освіти. ДПА
Формування в учнів ціннісних орієнтацій та наукової картини світу
Моделювання освітнього простору в школі
Формування Soft Skills суб’єктів освітнього процесу
Психологія управління освітньою діяльністю і конфліктологія