Автор: Буринська Н.М., Величко Л.П.

Бібліографічний опис

Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 152 с.

Анотація

Підручник має гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України № 417 від 20.03.2017 р.)». Зміст підручника розроблено за оновленою навчальною програмою з хімії для основної школи. В ньому розкрито всі питання теоретичної частини програми, до кожного розділу або параграфа сформульовано короткі висновки. Завдання розподілено на ті, що призначені для самоконтролю, та додаткові завдання, серед яких є і творчого характеру. Практична частина підручника представлена прописами для лабораторних і практичних робіт. Підручник містить іменний і предметний покажчики, відповіді до розрахункових задач, додатки довідникового характеру. Підручник призначений для учнів 9-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглядів: 109

Завантажити