Автор: Величко Л. П.

Бібліографічний опис

Хімія : рівень стандарту : підруч. для 10 кл. зак. загал. серед. освіти / профіл. рівень / Л. П. Величко. – Київ : Пед. думка, 2018. – 136 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник розроблено згідно з чинною навчальною програмою з хімії для 10 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об’єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів. Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, шрифтові виділення, рубрикація, узагальню вальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме - наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключові й предметні компетентності.

Переглядів: 118