Автор: Тарара А. М.

Бібліографічний опис

Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності : навч.-метод. посіб. / А. М. Тарара. – К. : Пед. думка, 2014. – 134 с.

Анотація

У посібнику «Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності» висвітлено широкий спектр дидактичних питань, що стосуються технічної творчості учнів основної школи, як основи їх підготовки до майбутньої творчої технічної діяльності на промисловому виробництві (зокрема, початкової профорієнтаційної та до профільної підготовки учнів 8-9 класів). Значна увага у посібнику приділяється розгляду методичних питань: методики організації і реалізації різних типів творчої технічної діяльності учнів та добору її змістового компонента; принципів і критеріїв формування системи творчих завдань, винахідницьких задач для розвитку кмітливості, винахідливості, технічного творчого мислення і уяви учнів, здатності до фантазування; методів технічної творчості та методик розв’язування творчих технічних задач, способів оцінювання навчальних досягнень учнів і т. ін. Особлива увага у посібнику акцентується на психологічних основах творчої діяльності людини та важливості їх врахування у процесі творчої технічної діяльності учнів (асоціативне мислення, асоціації, інтуїція, інертність мислення тощо). Концепція посібника передбачає максимальний розвиток різнопланових творчих здібностей учнів: компетентностей у теоретичних питаннях технічної творчості, практичних умінь розроблення творчого проекту, що передбачає проектування і виготовлення технічних моделей і виробів реального застосування, вирішення творчих завдань, розв’язування винахідницьких задач тощо; сприяє формуванню творчої особистості учня. Посібник містить значну кількість малюнків, які ілюструють методику формування і розвитку творчих технічних здібностей учнів. Матеріал посібника з успіхом може бути використаний вчителями трудового навчання, керівниками гуртків технічної творчості, викладачами і студентами відповідних факультетів, а також учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглядів: 241

Завантажити