Автор: Жук Ю. О.

Бібліографічний опис

Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчання: Монографія . – К.: Педагогічна думка, 2017. - 468 с.

Анотація

В монографії розглянуто основні теоретичні і методичні проблеми теорії навчання в умовах інформатизації освіти, дискусійні питання щодо наслідків інформатизації навчального процесу у середній школі. Наведено результати дослідження особливостей навчального процесу в середній загальноосвітній школі в умовах використання комп’ютерно орієнтованого середовища навчання. Описано результати теоретичного та емпіричного аналізу проблем використання в навчальному процесі комп’ютерно орієнтованих технологій навчання, особливості структури і складових середовища навчання, побудованого на базі цифрових технологій, дослідження структурно-функціональних особливостей навчально-пізнавальної діяльності і понятійних структур, сформованих у старшокласників в процесі навчання в умовах різних середовищ навчання. Монографія призначена для студентів, магістрів з спеціальностей природничо-математичних дисциплін та викладачів педагогічних університетів, учителів профільних класів загальноосвітньої школи, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та всіх, хто цікавиться проблемами інформатизації навчального процесу.

Переглядів: 211

Завантажити