Автор: Джурило А. П., Глушко О. З., Локшина О. І., Маріуц І. О., Тименко М. М., Шпарик О. М.

Бібліографічний опис

Джурило А. П., Глушко О. З., Локшина О. І., Маріуц І. О., Тименко М. М., Шпарик О. М. Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : монографія. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 192 с.

Анотація

Монографію присвячено проблемі трансформацій в освіті в аспектах децентралізаційно-централізаційних, гуманізаційних процесів, стандартизації та диференціації освіти в країнах ЄС та США. Авторами охарактеризовано підходи до трактування освітніх трансформацій в освітньому просторі у зарубіжжі та в Україні; розкрито орієнтири країн зарубіжжя, застосовувані для реалізації реформ; окреслено перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні. Упровадження монографії сприятиме прилученню розробників освітньої політики, науковців, викладачів і PhD студентів до перспективного зарубіжного досвіду в аспекті сутності і напрямів трансформацій шкільної освіти, подальшому розвитку методології проведення порівняльно-педагогічних досліджень з порівняльної педагогіки в Україні. Для розробників освітньої політики, науковців, керівників закладів освіти, викладачів і студентів закладів вищої освіти.

Переглядів: 227

Завантажити